Home/News/
BROWSE ALL NEWS
Neil Harbisson và sự tiến hoá giác quan của nghệ sỹ cyborg đầu tiên trên thế giới
ArtcificDec 07, 2021
Nghệ thuật thực tế ảo: Từ “Tiếng Thét” đến “Người Đàn Bà Khóc” trong VR
ArtcificDec 07, 2021
Nghệ sỹ cyborg art - những người không muốn thuộc về loài người nữa
ArtcificOct 29, 2021
HƠN 25 TÁC PHẨM THAM GIA GÂY QUỸ HỖ TRỢ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG SỐ 6
ArtcificAug 31, 2021
[KÌ 1] CHỖ ĐỨNG NÀO CHO NHỮNG NỮ HỌA SĨ TRỪU TƯỢNG
Bui Bao TramAug 21, 2021
Browse artworks on the go?
We have a really cool app
Receiving a daily artwork to view, getting special promotions, view artwork on wall with AR technology, etc. All of that is included in our app. Get it now!
artcific-download
artcific-download
artcific-download